vrijdag 1 februari 2008

Buitenterrein

Ook het buitenterrein vraagt nu veel aandacht. Inmiddels is het bestraten gestart voor de entree van de boerderij. Hiervoor worden heel oude stenen gebruikt die passen bij het karakter van de boerderij, maar dat is wel heel veel werk. De bestrating voor de stallen is nu klaar. Er is een mestbak aangelegd voor een milieuverantwoorde opslag van paardenmest. En ook het normale onderhoud van snoeien, harken, verplanten, poten blijft maar doorgaan. Natuurlijk is er bij al dat werken ook ruimte voor pauze. Aan de schoenen voor de deur zie je dat het tijd is voor koffie en soep.Zonder de hulp van Henk, Patricia, Johan, Peter en Edwin zouden wij het terrein van De Jonge Stee niet zo mooi kunnen houden als dit nu is. Voor het buitenterrein van De Jonge Stee dat bijna 4 ha groot is, is een landschaps- en inrichtingsplan gemaakt. Het gehele terrein zal zo ingericht worden dat er gewandeld en gerecreeerd kan worden. Bij de inrichting wordt met zichtlijnen en inheemse beplanting aangesloten op het omringende bos. Het terrein zal grotendeels openbaar toeZo gankelijk worden. Momenteel vindt overleg plaats met gemeente en natuurorganisaties over de detaillering van het plan. Tijdens de officiele opening hopen wij het plan te kunnen presenteren.